COM FAMÍLIA PODRÀS INTERCANVIAR, DESCOBRIR i PARTICIPAR ....

 

L’ ATLES DE LA DIVERSITAT és un espai d'intercanvi. Intercanvi de coneixement, experiències i punts de vista. En ell, estudiants de diferents països i cultures treballen en conjunt per a crear un exhaustiu mapa de la multiculturalitat a partir de les seves pròpies vivències.

L’ATLES pretén involucrar com actors d'aquest procés d'ensenyament-aprenentatge a tota la comunitat educativa; no només estudiantes i docents sinó també als pares i mares dels alumnes. En un entorn tecnològic senzill i intuïtiu, els familiars accediran als llocs públics de l’ATLES i coneixeran i participaran en els desenvolupaments que els seus fills estan portant a terme en l'aula diàriament.

Això és molt motivador per als estudiants, doncs fomenta la cooperació i la participació activa en un procés que engloba tot el seu entorn a partir de l'aprenentatge mutu. No cal oblidar que els pares de l'alumne seran una de les fonts d'informació més importants a l'hora de descriure la seva identitat, costums i forma de vida.