CENTRE ESCOLAR​

El fonament pedagògic de l’ATLES DE LA DIVERSITAT és la construcció d'un coneixement significatiu per part d'alumnes i professors, basat en el seu entorn pròxim i amb l'objectiu de ser projectat a la Comunitat Internacional.

Aquest projecte suposa una integració total de les TIC al currículum a cada etapa. L'assimilació de la tecnologia en els processos d'ensenyament-aprenentatge es dóna de forma natural i coherent, combinant aspectes tecnològics, pedagògics i també lúdics.

L’ATLES fa ús d'innovadores eines pedagògiques com la geolocalització. Això ajuda el docent a mantenir-se actualitzat i a aprendre noves estratègies de formació. La plataforma també ofereix suport per a generar webquests i altres activitats o unitats didàctiques.

L’ATLES es compon a més d'una xarxa social. Els docents poden conèixer i intercanviar noves metodologies de treball, beneficiar-se de projectes elaborats per la resta de participants i treballar colaborativament amb altres centres educatius. El professor, gràcies a les eines web 2.0 que la plataforma integra, podrà donar a conèixer a les famílies el treball diari dels estudiants. Les activitats que l'escola porta a terme en l’ATLES es converteixen en una immillorable carta de presentació que fomenta el treball grupal.

Una vegada el centre s'ha donat d'alta en l’ATLES entra a formar part de la comunitat i els seus professors i alumnes poden començar a intercanviar recursos, informació, metodologies... I també a establir llaços de cooperació i amistat amb la resta de participants.